Coaching op maat

Blij Bewegen wil mensen op eigen kracht weer in actie laten komen. Bijvoorbeeld door het bewegen en sporten afwisselend te maken, mensen in contact met anderen te laten komen en in contact met het lichaam te brengen.

Professionele coaching de kern van de aanpak van Blij Bewegen. Coaching stuurt het veranderingsproces. Immers: van sommige blokkades, gedachten en emoties ben je vaak als mens niet bewust, terwijl deze zaken je weerhouden van wat je echt wilt: je lekker fit en gezond voelen!

Blij Bewegen is het spin in het web van verschillende sport- en zorgaanbieders, en biedt daarom ook een netwerk aan. In dat netwerk zijn meerdere disciplines als sportinstructeur, fysiotherapeut, personal trainer of diëtist verbonden.

Individuele coaching op maat

Alleen door coachen kun je zelf je gedrag duurzaam veranderen van binnen uit. Blij Bewegen stemt het coachingstraject af op jouw wensen. Na een uitgebreide intake wordt in overleg gekeken welke aspecten aandacht nodig hebben en wordt het traject daarop afgestemd.
In de coaching worden drie niveaus onderzocht: fysiek, mentaal en emotioneel. Afhankelijk van de vraag, krijg je een programma dat past bij jouw behoefte om leefstijl en gedrag te veranderen en te komen tot een gezonde leefstijl, een betere vitaliteit en beweegpatroon.
Blij Bewegen werkt met huiswerk, aangepast op de coachvraag en het te bereiken gezondheidsdoel.
Blij Bewegen biedt een kort traject van vijf gesprekken (doorlooptijd 4 maanden), en een lang traject van 10 gesprekken (doorlooptijd van 1 jaar). Inbegrepen in deze beide trajecten zit een intake gesprek en een evaluatie gesprek. In het evaluatiegesprek wordt teruggekeken op het traject en overgebleven knelpunten aangepakt.

Lees verder…

Reacties zijn gesloten.