Gezond gedrag loont!

Voor het eerst laat een onderzoek overtuigend zien dat mensen met een goede conditie aanzienlijk minder kans hebben op een chronische ziekte. En dat verband is sterk: een toename van de conditie met 20 procent leidde tientallen jaren later tot een afname van chronische ziektes zoals hartziekten, Alzheimer en darmkanker van 20 procent.
Dat positieve effect bleef in stand tot aan het levenseinde zodat de fitte mensen de laatste vijf jaar van hun leven minder chronische ziekten hadden. Dus: regelmatig joggen, fietsen of wandelen levert meer levensjaren op, maar ook meer levenskwaliteit.

Natuurlijk is er wat af te dingen op deze bevindingen. Toch zijn de resultaten interessant, omdat het een idee doorbreekt dat in Nederland ging postvatten dat preventie niet zou leiden tot minder chronische ziekte op latere leeftijd. Lees meer

Gezond gedrag loont dus, voor het individu en voor de maatschappij.

Reacties zijn gesloten.